безнадеждност

безнадеждност
същ. - обезсърчение, униние, разочарование, обезверяване, отчаяние, безизходност, невъзможност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • батак — същ. кал, тиня, нечистотия, блато, гьол, локва, мочур, мочурище, тресавище, смрад, боклук същ. безизходност, безнадеждност, неразбория, бъркотия, хаос …   Български синонимен речник

  • безизходица — същ. безизходност, затруднение, мъчнотия, трудност, усложнение, безнадеждност, отчаяние, криза, невъзможност, лабиринт, задънена улица, сляпа улица, чакмак сокак, омагьосан кръг …   Български синонимен речник

  • безизходност — същ. безизходица, затруднение, мъчнотия, трудност, усложнение, безнадеждност, отчаяние, криза, невъзможност, лабиринт, задънена улица, сляпа улица, чакмак сокак, омагьосан кръг …   Български синонимен речник

  • безпомощност — същ. беззащитност, безизходност, безнадеждност, слабост, немощ, безсилие, изтощение, отпадналост, изнемощялост, липса на сили …   Български синонимен речник

  • затруднение — същ. затрудненост, спънка, пречка, мъчнотия, препятствие, трудност, усложнение, сложност същ. неудобство, неприятност, грижа, стеснение, притеснение, зор същ. криза, затегнатост същ. безизходност, безнадеждност, невъзможност същ. лишение, липса… …   Български синонимен речник

  • обезверяване — същ. безнадеждност, отчаяние, униние …   Български синонимен речник

  • отчаяние — същ. обезсърчение, обезверение, обезверяване, разочарование, разколебание, песимизъм същ. униние, малодушие, безнадеждност, слабост същ. унилост, отпадналост, немощ, омаломощение, упадък на духа същ. безсилие, изнемощяване същ. меланхолия,… …   Български синонимен речник

  • песимизъм — същ. отчаяние, обезверение, разочарование, меланхолия, скръб, жал, печал, черногледство, униние, унилост, безнадеждност, обезсърчение …   Български синонимен речник

  • униние — същ. унилост, отпадналост, подтиснатост, подтиснат дух, депресия, безжизненост, омърлушеност, заспалост, слабост, безсилие, немощ, изнемощялост, омаломощение, неразположение същ. отчаяние, обезверение, обезнадежденост, разочарование, обезсърчение …   Български синонимен речник

  • черногледство — същ. песимизъм, отчаяние, обезверение, разочарование, меланхолия, скръб, жал, печал, униние, унилост, безнадеждност, обезсърчение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”